coolmaps.ru Карты смотрят тут

Деревни Чебоксарского района

Кочак-Туруново Анаткас-Туруново Шинер-Туруново Вурманкас-Туруново Эндимиркасы Лебедеры Малдыкасы Турикасы Малые Торханы Лапракасы Сятра-Марги Анаткас-Марги Кибеккасы Кивсерт-Марги Яныши Хыймалакасы Тойдеряки Хыршкасы Ишлейкасы Шоркасы Чалымкасы Чиганары Ырашпулых Ямбарусово Клычево Байсубаково Моштауши Сютпылых Большие Мамыши Тимой-Мамыши Тохмеево Пронькасы Аначкасы Эзеккасы Большие Котяки Шишкенеры Шакулово Собаккасы Шорчекасы Кшауши Таушкасы Малые Котяки Лагери Кивьял-Чурачики Шоркино Курмыши Чермаки Большое Янгильдино Ердово Синьял-Чурачики Хачики Ярускасы Завражное Корак-Чурачики Сарабакасы Челкасы Самуково Типнеры Мижеры Карандайкасы Мадикасы Новые Тренькасы Мокшино Пикшик Мутикасы Вуспюрт-Чурачики Мускаринкасы Мемеши Сарадакасы Мамги Шинерпоси Олгаши Тимер-Сирма Хурынлых Ураево-Магазь Кивсерткасы Шайгильдино Большой Чигирь Нижний Магазь Верхний Магазь Малое Князь-Теняково Алатырькасы Малые Коснары Мерешпоси Яранкасы Хорамакасы Сархорн Пархикасы Хирле-Сир Василькасы Авдан-Сирмы Миснеры Малые Карачуры Томакасы Малое Янгильдино Большое Князь-Теняково Митрофанкасы Хозандайкино Синьял-Покровское Алымкасы Ильбеши Асакасы Устакасы Ядринкасы Малый Сундырь Малое Шахчурино Важуково Чергаши Большие Катраси Толиково Шанары Селиванкино Арманкасы Большие Карачуры Ягудары Варпоси Мошкасы Янду Кодеркасы Шобашкаркасы Кибечкасы Онгапось Салабайкасы Яуши Питикасы Хорнзор Яндово Крикакасы Юраково Адылъял Микши-Энзей Янашкасы Аркасы Типсирмы Пихтулино